Trappens Rum

"4 måder at møde din nabo"

 

 

Trappens Rum

Oprindelig idé-skitse

Ofte bliver trappen i etageboliger reduceret til færrest mulige kvadratmeter og udelukkende som en nødvendig funktionalitet som du også betaler for.
Vi vil gentænke trappens rum med nye typer af entréområder og fællesarealer. Rum for det uformelle møde og fællesskab mellem naboer – i stuen og op gennem huset.

Vi udforsker forskellige udformninger af trapperummet:

Er det overdækket? Hvordan relaterer det sig til gaden og til den enkelte lejlighed? Hvilke formål kan det indrettes til? Og hvordan skabes den rette balance mellem privatliv og fællesskab?

Målet er at skabe koncepter til inspiration, der kan tilpasses lokale forhold og integreres med forskellige boligstørrelser, antallet af boliger og ejerskabsforhold.

 

 

Trappens Rum er en del af projektet ”Vertikale Gårdrum” under "BoligLaboratorium" — Støttet af Statens Kunstfond og Realdania.

4 Koncepter

Vi fremlægger fire koncepter omkring trappens rum og fællesarealer på baggrund af den research og de læringer vi har gjort os i projektet. Koncepterne bliver til virkelighed gennem to byggeprojekter. Det ene i COOP Byen i Albertslund, og de tre andre i Fælledby på Amager.

COOP Byen, Albertslund

Her afprøves fremtidens trapperum - et samlende indre rum med adgang til maks 4 boliger per etage og samlet 13 boliger i et mindre bofælleskab. Der anlægges et indre trapperum med plads til små uformelle møder mellem naboer. Der tilbydes evt. fælleslokaler i stue og med orangeri på tagterrasse.

 

Koncept 01

Trappe og gård

Tagterrasserne fungerer som semi-private rum. Her kan man møde sin nabo, men stadig i private omgivelser, da man er trukket væk fra den offentlige plads mellem husene.

Mellem bygningerne møder man beboere fra de andre huse, inden man kommer ind i sin egen gård eller trapperum.  
Ankomst til det indre åbne trapperum fra den fælles gård mellem husene. I trapperummet er der gjort rum for mødet mellem naboer.  
Fælledby, København

Her forsøges på en enkel måde, at tilbyde et samvær og naboskab ved trappens start. Undersøgelser viser, at naboskabet skabes ved ankomsten og mindre på tagterrassen. Indhold og brug kan variere og kan overlades til de kommende beboere. I Fælledby indrettes 4 hjørner - placeret ved den interne stiforbindelse.

 

Koncept 02

Trappe og gade

Hjørnet er lokaler som er svære at leje ud til boliger - men som gennem en aktiv fælles funktion giver meget til oplevelsen af gaderummet, fx. ved at de er oplyste om aftenen.
Indholdet i hjørnerne kan ændres over tid og følge beboernes behov. Dette giver fleksibilitet og robusthed.
De to fællesrum i hjørnet, skaber en overfor liggende diagonal forbindelse mellem de to opgange. Herved skabes en tættere forbindelse mellem naboopgangenes beboere.  
Trapperummet er forbundet med fælleshjørnet.
Fælledby, København

Hvorfor ikke ankomme til din bolig gennem i et stort fælles rum - med opholdsmuligheder og tilknyttet bageri og pizzaria. Mød din nabo eller genbo inden du går op!
I Fælledby er løsningen beliggende sydvendt mod Vandpladsen og er hele områdets fælleshus. Flugtvej sikres mod gårdrum.

 

Koncept 03

Trappe og fællesrum

Fælleslokalet kan indeholde plads til at arbejde, mødes og slappe af. Her kan også ligge erhvervslokaler tilstødende, fx. med plads til en bager eller en lille restaurant. Lokalet er fleksibelt og kan programmeres efter behov.  
Trappeadgangen ligger her, hvor kan gå fra gårdrummet, igennem fællesrummet, for at komme ind. Trapperummet er altså sammenhængende med ankomstrummet. Dette har to fordele - der skabes både en flugtvej, og nem adgang til gårdrummets rekreative kvaliteter.  
Fælledby, København

I to bofælleskaber i Fælledby giver vi etageboligen forhaven tilbage, inspireret af rækkehusets tryghedsskabende forhave. Alle boliger har et privat areal ved indgangen til boligen, samtidig med en mulig kontakt til naboen på etagen. Der vil endvidere være en fantastisk udsigt over fælleden og byen, samt fin kontakt til gaden.

 

Koncept 04

Trappe og altan

I altanrummet er der plads til fælles gøremål og grønne planter.    
I altanrummets små pladser kan beboerne placere planter, siddemøbler, og skabe sig en lille forhave i højden.
Gennemgående beplantning afskærmer beboernes små private forhaver.  
Ankomst til boligen sker gennem trapperummet, der leder beboeren ud på den fælles ankomstaltan, inden man træder ind af sin hoveddør. Herved kan naboer hilse og falde i samtale, fra de små mindre private pladser ud fra deres boliger.  

Om trapper

En del af vores arbejdsproces, har bestået af at undersøge hvordan forskellige typer af indgange, trapperum og fællesfunktioner er blevet til igennem historien og fungerer i dag. De forskellige eksempler viser den problematik vi forsøger at løse gennem projektet. Samtidig bidrager de til læring, om de muligheder der kan folde sig ud ved nye løsninger.

Det kan vi gøre bedre!

I meget nybyggeri, styret af reguleringer og økonomi, bliver trappens rum og oplevelsen af ankomsten ikke en prioritering. Trappen bliver reduceret til rejsen fra A til B, med de traditionelle elementer som postkasser, elevator og selve trappen.

Dette er  startpunktet i vores projekt.

Disse trapperum inviterer ikke til at vælge trappen fremfor elevatoren, og de støtter således hverken fysisk aktivitet eller sociale møder blandt beboerne.

 Fra A til B i en Købehavnerkarré

I det smalle trappehus i den klassiske karré som eksisterer mange steder i København, finder man ofte et relativt smalt trappehus. Pladsmangel (og brandsikkerhed?) begrænser muligheden for at gøre ophold.

Behovet for en zone mellem den private bolig og det fælles rum, bliver dog tydlig gennem sko, legetøj og andet, som tilfældigt placeres uden for dørene. Samtidig viser hjemmelavede navneskilte viljen til at skabe noget mere personligt omkring sin entre.

Fordelingsgange som giver plads til liv

I nogle trappehuse findes en mindre fordelingsgang, udover selve trappen. Dette rum skaber et filter mellem det private og det fælles. Hver fordelingsgang deles af et fåtal af lejligheder, hvilket kan give mulighed for mikrofællesskaber og spontane møder.

For at bringe dette koncept videre, kræves det dog at uderummet indrettes med mere opbevaring - og med plads og møbler der giver mulighed for ophold og sollys.

Svalegangen i fremgang!

I vores research har vi også besøgt forskellige typer opgange. Svalegangen,, der blev populær i 70'erne, er i fremgang, da den tilbyder en mere social form for adgang - noget der passer til et stigende fokus på social bæredygtighed.

På svalegangen er det muligt at have en lille siddeplads lige uden for døren, så vidt brandreglerne tillader det. Man kommer tættere på sine naboer, når man passerer hinandens hjem - noget der har været en af ​​de største kritikpunkter omkring svalegangen især når det er et stort antal boliger man passerer.

Svalegange i size large

I Sofielund i Malmø finder man et eksempel på et ”kollektivhus”, hvor altangangen er udviklet til et mødested med fælles altaner. Et altanrum deles mellem et par lejligheder, hvilket betyder, at der skabes endnu mere fællesskab omkring rummet - en præmis beboerne var ængstelige for, da de valgte at flytte ind.

Trapper giver mulighed for spontan adgang mellem etagerne, udover den interne trappeopgang med elevator inde i bygningen.

Vi vil dele!

Nogle funktioner er traditionelt fælles - trappeopgang, gårdhave, vaskerum.

Der er dog en øget interesse for at dele - og også for at dele funktioner som fælleskøkken, hobbyrum osv. Både for at få faciliteter, der normalt ikke er mulige i en lejlighed, men også af sociale årsager.

Kollektivhuset i Sofielund er udviklet sammen med foreningen Kollektivhus i Malmö, samt beboerne - og interessen for boligerne er stadig stor!

Haver i højden

Lodrette gårdhaver er en måde at bringe liv og natur til lejlighedskomplekser. En udfordring her er, hvordan grønne kvaliteter kan integreres i altanerne. I byhuse i Malmø er plantejord blevet integreret i gulvene på altanerne, så blomster kan spire i højden.

Altanliv i København

Altaner kan konkurrere med fælles gårdrum - brug af fællesarealer påvirkes af private altaner. Samtidig viser forskning, at folk gerne vil have flere valgmuligheder når det kommer til uderum.

Brugen af ​​altanerne i de undersøgte tilfælde er høj - op til 100 % har inventar i form af møbler, planter eller grill på altanen.

Hvis de placeres tæt sammen, kan altaner skabe en social kontekst – samtidig øges behovet for at kunne påvirke graden af ​​privatliv, gennem skærme eller persienner.

I det private - men sammen

I et boligbyggeri i København gik man fra at have gårdhave til også at installere altaner og tagterrasse. De nye altaner ligger tæt på hinanden og er blevet et socialt miljø, hvor man "er sammen, selvom man er i det private".

Her er det tydeligt, at der er et ønske om at tilpasse graden af ​​privatliv i løbet af dagen, og at ønsket om privatliv har tendens til at være større om aftenen. Med de nye altaner er der også kommet et øget behov for gardiner.

Kredit: Kandidatafhandling: “The lived experiences of the courtyard” af Jonas Alexander Johansen, Roskilde University.

Erfaringer

De forskellige koncepter er nu udviklet og skal snart skal bygges. Vi har undervejs i processen kommet frem til foreløbige hovedudfordringer som er oplistet herunder. Når boligerne er bygget og de nye beboere har fundet sin hverdag, vil vi evaluere i fællesskab med BoligLaboratorium. Vi vil løbende opdatere og tilføje erfaringer til denne side.

Erfaring 1 - Lad os tænke kvadratmeter på en ny måde

#1 Lad os tænke kvadratmeter på en ny måde

Måden at opgøre boligkvadratmeter skal tænkes på ny. Måske fastlægges fremover et antal m2 til trappe og elevator som et fast tal – uanset hvordan trapperummet udformes. Dette vil muliggøre langt mere interessante ankomstforhold der ikke ville begrænse boligens m2.

#2 Nye løsninger kan blive til nye ‘standard løsninger’

Det kan være svært at få entreprenøren med på nye løsninger.
Eksempler på nye typer af entréomåder, fællesarealer, altangange og forbindelsesarealer, løst teknisk, lovgivningsmæssigt og funktionelt, minimerer risiko for bygherre og særligt for entreprenøren.
Derfor skal vi udvikle nye løsninger, der kan være foregangseksempler og senere blive til nye ‘standard løsninger’.

Erfaring 2 - Nye løsninger kan blive til nye ‘standard løsninger’

#3 Brandregler skal udfordres

De gældende brandregler udfordrer de fælles trappearealer, hvis de skal anvendes til andet end ren lodret transport og flugtvej. Der skal afprøves tiltag, som muliggør møde mellem naboer i trappens rum, samtidig med at flugtveje respekteres.

Om Projektet

“Hvordan kan boligbyggeriet svare på samtidens klimaudfordringer, nye familiemønstre og boformer? Statens Kunstfond og Realdania samarbejder om et nyt boliglaboratorium, som skal komme med nye bud på fremtidens boliger.”

Sådan introduceres Statens Kunstfonds hjemmeside den proces, der er Boliglaboratorium. En proces, der i 2020 startede med en udvælgelsesproces, hvor 7 projekter blev udvalgt til at udforske fremtidens hjem. Gennem forskellige perspektiver som forskning, fælles workshops og syv reelle eksperimenter, der forsøger at vise, at det er muligt at bygge på flere måder, end vi gør i dag – og dermed svare på en række udfordringer, der findes i samfundet og byder på nye unikke værdier.

 

2020

Ansøgningsprocess

2020-21

Temaværksteder

Nov 2021

De syv projekter præsenteres i Berlin

Forår 2022

Boligvidenspapir som opsamler viden fra værksteder og projekt

Marts 2022

Vidensopsamling fra holdet - Vores hjemmeside "Trappens Rum" tager form

2022

Temaværksteder

2023-25

De 4 Koncepter bygges

2024/25

Evalueringsprocess med Realdania

Læs mere om projektet på Statens Kunstfonds hjemmeside og på Realdanias hjemmeside

PensionDanmark's Logo

ONV Arkitekter's logo

Gehl's Logo